Rådmannens forslag 6.6.2 Prioriterte oppgaver i planperioden

AktivBy som bookingsystem og informasjonsverktøy

Idrettsavdelingen satte bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy i drift våren 2014. Avdelingen vil det første driftsåret arbeide for å få flest mulig av våre brukere til å ta i bruk systemet, slik at innbyggerne får raskere informasjon og svar på sine forespørsler om bruk av anleggene.

Følge opp fagplanen for idrett 2014-2029

Rådmannen vil fortsatt legge til rette for å bygge idrettsanlegg som prioriteres i Fagplan for idrett 2014-2029 og Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010–2022.

I første omgang bidrar Idrettsavdelingen med å realisere de to nye svømmehallene på Hundvåg og i Kvernevik. De vil bli åpnet for bruk i 2015. I tillegg pågår arbeidet med å realisere folkebad i Jåttåvågen.

Legge til rette for flere innendørsaktiviteter

Idrettsavdelingen vil arbeide for å legge til rette for flere idrettsaktiviteter i nye haller. Flere haller vil bli tatt i bruk i planperioden, blant annet Hjertelagshallen, Forum Expo, ny idrettshall i Siddishallen, Vikinghallen – ny idretts- og fotballhall og idrettshallene ved bedriftsidrettsanlegget på Forus.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 08:27.