Rådmannens forslag 7.4.1 Innledning

Digitaliseringsstrategien og IKT-strategien legges fram parallelt til politisk behandling (administrasjonsutvalget november 2014 – bystyret januar 2015).

Det er satt av kr 38,5 mill. til IT-investeringer i Stavanger kommune i kommende planperiode.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:31.