Rådmannens forslag 8.1.3 Saksprotokoll

REFERANSE JOURNALNR. DATO
MEG-14/15698-3 83256/14 10.09.2014

 

Utvalg:                     Styret for Sølvberget KF

Møtedato:               01.09.2014

Sak:                         21/14

Resultat:           

Arkivsak:           14/15698 ÅRSBUDSJETT 2015 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

 

Behandling:

Vedtak:

1. Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015–2018 for Sølvberget KF.

2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen.

 

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 14:05.