Rådmannens forslag 9.2 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2015-2018

Årlig     Annet hvert år     Hvert tredje år     Hvert fjerde år

2015201620172018
Oppvekst og levekår
Foresatteundersøkelse 3., 6., 9 trinnForesatteundersøkelse 3., 6., 9 trinnForesatteundersøkelse 3., 6., 9 trinnForesatteundersøkelse 3., 6., 9 trinn
Elev, skole 7. og 10. trElev, skole 7. og 10. trElev, skole 7. og 10. trElev, skole 7. og 10. tr
Foresattundersøkelse barnehageForesattundersøkelse barnehageForesattundersøkelse barnehageForesattundersøkelse barnehage
Stavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevakt
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudRessurssenter for styrket barnehagetilbud
Pårørendeundersøkelse PUHHjemmesykepleieHjemmehjelpstjenestenPårørendeundersøkelse PUH
Avlastning i boligSykehjem og dagsenter beboereForesattundersøkelse kulturskolenAvlastning i bolig
Fysio- og ergoterapitj.Sykehjem pårørendeJordmortjenestenFysio- og ergoterapitj.
SosialtjenestenOppvekst og levekårserviceHelsestasjonSosialtjenesten
Aktivitetssenter psykisk helseAktivitetssenter psykisk helse
Bofellesskap psykisk helseBofellesskap psykisk helse
Ungdomsundersøkelsen
Bymiljø og utbygging
Brukerundersøkelser VA-tjenesterBrukerundersøkelser VA-tjenesterBrukerundersøkelser VA-tjenesterBrukerundersøkelser VA-tjenester
Brukertilfredshet RenovasjonBrukertilfredshet RenovasjonBrukertilfredshet RenovasjonBrukertilfredshet Renovasjon
IdrettIdrett
Destinasjonsparker (ParkCheck)Destinasjonsparker (ParkCheck)
Nabolagsparker (ParkCheck)Nabolagsparker (ParkCheck)
Personal og organisasjon
Medarbeider­undersøkelseMedarbeider­undersøkelseMedarbeider­undersøkelseMedarbeider­undersøkelse
Servicetorget – test av servicenivåServicetorget – test av servicenivåServicetorget – test av servicenivåServicetorget – test av servicenivå
Andre
Politisk sekretariat
InternbrukerInternbruker
Tabell 9.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 10:59.