Vedtatt budsjett 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2014SøknadsbeløpVedtatt budsjett 2015
Oppvekst og levekår
OPPDRAGSAVTALER/ RAMMEAVTALER
1Fontenehuset 1 704 0002 000 0001 704 000
2Skipper Worse AS - eldresenter3 795 0004 800 0003 795 000
3Hinnasenteret1 036 0001 401 0001 036 000
TILSKUDD
4Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk1 932 0002 500 0001 932 000
5Engøyholmen kystkultursenter restaurering sjøhustak/gavlvegg500 0000
6SMSO Senter mot seksuelle overgrep180 000180 000180 000
7Kirkens bymisjon, Albertine 1 100 0001 200 0001 100 000
8- Ravnene 720 000760 000720 000
9- Gateprest115 000150 000115 000
10- Jobb 11 000 0001 100 0001 000 000
11- Gatejurist 300 000500 000300 000
12Kirkens SOS i Rogaland374 000400 000374 000
13A-alarm oppstart prosjekt0125 0000
14A-alarm oppstart prosjekt, likemannstjeneste0450 0000
15Amathea, veiledning for gravide86 000100 00086 000
16Ananke Stavanger25 00030 00025 000
17Rus-Nett Rogaland164 000200 000164 000
18Stavanger Døvesenter300 000300 000300 000
19LLH Rogaland 94 000130 00094 000
20LPP Rogaland Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse10 20020 00010 200
21Mental helse Stavanger105 000110 000105 000
22Mental helse ungdom Stavangerregionen40 00050 00040 000
23Norsk Cøliakiforening avd. Rogaland0100 0000
24Røde Kors Flyktningguide250 000250 000250 000
25Røde Kors Stavanger - nettverk etter soning95 000200 00095 000
26Stiftelsen PårørendeSenteret, Vaisenhusgate 391 232 0002 000 0001 232 000
27- Barne- og ungdomskontakt300 000300 000300 000
28Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info193 000193 000193 000
29Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene153 000153 000153 000
30Tjensvoll menighetsdagsenter20 00020 00020 000
31SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF)290 000381 000290 000
32Kreftomsorg i Rogaland (KOR)254 000600 000254 000
33KIA - Kristent interkulturelt arbeid 204 000500 000204 000
34Skipper Worse, prosjekt 60+428 000428 000428 000
35SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger 150 000150 000150 000
36RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon 080 00040 000
37Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner7 997 0007 997 0007 997 000
38Sosialt / helsefremmende arbeid430 000430 000430 000
39Funkis huset0200 00090 000
40Frelsesarmeens gatefotball100 0001 100 000100 000
41Senter for spiseforstyrrelser165 000260 000165 000
42STL Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn075 0000
43Veiledningssenteret for pårørende0200 0000
Sum Oppvekst og levekår25 341 20025 471 200
Vedtatt budsjett 2014SøknadsbeløpVedtatt budsjett 2015
44BEREGNET TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
Ikke-kommunale ordinære barnehager
Sats per oppholdstime små barn84,1980,48
Sats per måned små barn15 15514 487
Sats per heltidsplass per år små barn181 854173 838
Sats per oppholdstime store barn41,3344,71
Sats per måned store barn7 4398 048
Sats per heltidsplass per år store barn89 27296 577
Ikke-kommunale familiebarnehager
Sats per oppholdstime små barn95,9990,29
Sats per måned små barn17 27916 253
Sats per heltidsplass per år små barn207 344195 035
Sats per oppholdstime store barn47,1250,16
Sats per måned store barn8 4829 029
Sats per heltidsplass per år store barn101 785108 353
Kapitaltilskudd (nasjonalt beregnet sats, inkludert i satsene over)
Per barn per år i ordinære barnehager9 1009 500
Per barn per år i familiebarnehager12 00012 000
Ikke-kommunale åpne barnehager
Sats per plass per måned i åpne barnehager med maks 15 åpningstimer1 6251 666
Sats per plass per år i åpne barnehager med maks 15 åpningstimer19 49719 990
Sats per plass per måned i åpne barnehager med mer enn 15 åpningstimer2 6252 691
Sats per plass per måned i åpne barnehager med mer enn 15 åpningstimer31 49532 291
Vedtatt budsjett 2014SøknadsbeløpVedtatt budsjett 2015
Bymiljø og utvikling
45Tilskudd til idretten8 540 0008 450 000
46Stavanger Ishall4 192 0004 375 000
47Stimuleringstilskudd682 000682 000
48Private lekeplasser464 0000
49Jæren Friluftsråd1 517 0001 664 000
50Ryfylke friluftsråd1 517 0001 664 000
51Rogaland Arboret658 000690 000
52Stavanger Sentrum AS900 000900 000
53Stavanger turnforening300 000300 000
54Ynglingehallen1 032 0001 032 000
55Verdens Energibyer72 00072 000
56Beach volleyball World Tour Stavanger2 500 0002 500 000
57Reservekonto idrett1 700 0001 700 000
Sum Bymiljø og utvikling24 074 00024 029 000
Vedtatt budsjett 2014SøknadsbeløpVedtatt budsjett 2015
Kultur og byutvikling
REGIONALE M.V.
58MUST - Museum Stavanger16 614 00017 484 00016 766 000
59Jernaldergården v/Arkeologisk Museum141 000300 000141 000
60Norsk Oljemuseeum2 063 0002 200 0002 063 000
61Utvandrersenteret330 000530 000330 000
62Rogaland kunstsenter853 0001 226 500853 000
63Tou Scene2 252 0002 852 000
64Kunstskolen i Rogaland504 000519 000504 000
65Filmkraft Rogaland1 530 0001 830 0001 530 000
66Stiftelsen Veteranskipet Rogaland293 000350 000293 000
67Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret17 304 00017 904 00018 484 000
68Stavanger symfoniorkester21 907 00022 727 00022 699 000
Sum Regionale m.v.63 791 00066 515 000
KOMMUNALT FINANSIERTE INSTITUSJONER
69Norsk lydinstitutt2 373 0002 452 0002 419 000
70STAR driftstilskudd600 000800 000600 000
71Stavanger kunstforening-2 500 000861 000
72Frida Hansens hus223 000223 000223 000
Sum Kommunalt finansierte institusjoner3 196 0004 103 000
DIV. TILSK. ( SEKKEPOST), STIPEND, PRISER
73Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid7 500 0007 000 000
● Tilskudd kulturarrangører
● Rytmisk musikk tilskudd-
● Konserttilskudd-
● Tilskudd litteratur, ytringsfrihet-
● Tilskudd til festivaler og større arrangementer-
● Andre tilskudd kunstformidling-
● Tilskudd til inter.kulturform.og vennskapsbysamarbeid-
74Tilskudd til kor og korps442 000442 000
75Tilskudd kulturorganisasjoner283 000283 000
76Tilskudd til voksenopplæring28 00028 000
77Tilskudd til kultur tiltak for eldre50 00050 000
78KULTURSTIPEND
Stavanger kommunes kunst- og kulturstipend350 000350 000
● 1 kulturstipend innen scenekunst-
● 1 kulturstipend innen musikk-
● 1 kulturstipend inne visuell kunst-
● 1 kulturstipend innen litteratur-
● 1 kuratorstipend innen visuell kunst-
● 1 stipend innen manusutvikling for film-
● Odd Noregers stipend innen sakprosa-
79Stavanger kommunes kulturpris50 00050 000
80Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter3 500 0003 100 000
81Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur850 000850 000
82Tilskudd visuell kunst500 000400 000
Sum Div. tilsk. ( sekkepost), stipend, priser13 553 00012 553 000
Sum Kultur og byutvikling80 540 00083 171 000
Vedtatt budsjett 2014SøknadsbeløpVedtatt budsjett 2015
Diverse tilskudd
83Senter for int. kommunikasjon - SIK191 000200 000181 000
84Petrad200 000210 000190 000
85Gladmat festival1 214 0001 214 0001 153 000
86Studentersamfunnet Folken 710 000920 000675 000
Sum2 315 0002 199 000
MEDLEMSAVGIFT/KONTINGENT
87Tilskudd ASSS-samarbeid210 000230 000230 000
88Region Stavanger BA2 713 0002 746 0002 746 000
89Nordsjøvegen - medlemsavgift50 00055 00055 000
90Norsk pasientskadeerstatning3 446 0003 500 0003 500 000
91Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing517 000649 008649 000
Sum medlemsavgift/kontingent6 936 0007 180 000
KOMMUNALT RÅD, KOMITÉ, TV AKSJON
92Eldrerådet540 000513 000
93Funksjonshemmedes råd33 00033 000
94Innvandrerrådet33 00033 000
95Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger129 000131 000
96TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger - belastes rådmannens disposisjonskonto64 50066 000
9717. mai komite1 405 000700 000
98Kirkelig dialogsenter400 000450 000400 000
Sum kommunalt råd, komite´, TV-aksjon2 604 5001 876 000
ANDRE RESERVEKONTI
99Disposisjonskonto, rådmannen870 0001 190 000
100Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringsfondet/kulturfondet. Tiltaksliste følger under:8 900 0000
Omdisponere til kommunalstyret for kultur og idrett1 700 000
Spelemannsdagene 2015 - jfr. FSK vedtak 21.08.14500 000
Norway Chess - jfr. FSK vedtak 02.10.14500 000
Tour de Fjords - jfr. FSK vedtak 02.10.141 500 000
Skape - jfr. partnerskap/handlingsplan 2012-2015500 000
Til fri disposisjon ordinær reservekonto 2015 inkl. 1 mill. til næringsfondet4 200 000
Sum andre reservekonti9 770 00010 090 000
Sum diverse tilskuddskonto21 625 50021 345 000
Sum alle tilskudd151 580 700154 016 200
Tabell 3.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Bystyret har vedtatt fA?lgende tilskudd:

Oppvekst og LevekA?r

 1. Fontenehuset sA?ker om kr 2,000 mill. for 2015 til A? opprettholde kvalitet og utvikle aktivitet og kvantitet. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,704 mill.
 2. Skipper Worse AS sA?ker om kr 4,800 mill. som begrunnes med aktivitetsA?kning, A?kte transportkostnader og personalutgifter. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 3,795 mill.
 3. Hinnasenteret sA?ker om kr 1,401 mill. til driftsutgifter av senteret. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,036 mill.
 4. EngA?yholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger sA?ker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd kulturminnevern. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1, 932 mill.
 5. EngA?yholmen kystkultursenter i Stavanger sA?ker om og kr 0,500 mill. til kystkultursenter restaurering sjA?hustak/gavlvegg. Bystyret har vedtatt A? ikke innvilge denne sA?knaden.
 6. SMSO senter mot seksuelle overgrep sA?ker om kr 0,180 mill. til driftsutgifter. Bystyret har vedtatt A? innvilge 0,180 mill.
 7. Kirkens bymisjon Albertine sA?ker kr 1,200 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,100 mill.
 8. Kirkens Bymisjon, Ravnene sA?ker om kr 0,760 mill. som begrunnes med en generell lA?nns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,720 mill.
 9. Kirkens Bymisjon Gateprest sA?ker om kr 0,150 mill. for A? kunne A?ke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medfA?re A?kt satsing i forhold til legemiddelassistert rehabilitering og oppfA?lging av LAR- pasienter og Leve med HIV. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,115 mill.
 10. Kirkens Bymisjon, Jobb1 sA?ker om kr 1,1 mill. til drifts og lA?nnstilskudd. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,0 mill.
 11. Kirkens Bymisjon, Gatejurist. SA?ker om kr 0,500 mill. til del finansiering av en stilling. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,300 mill.
 12. Kirkens SOS sA?ker om kr 0,400 mill. i stA?tte til dA?gn A?pnet krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,374 mill.
 13. A-alarm- bruker og pA?rA?rendeorganisasjon innen rusfeltet sA?ker om kr 0,125 til 7-mnd oppstartprosjekt til planlegging, utforming og kvalitetssikring av ansette likemenn og kurse disse i hva det innebAi??rer A? vAi??re likemann og en brukermedvirker. Bystyret har vedtatt A? ikke innvilge denne sA?knaden.
 14. A-alarm bruker og pA?rA?rendeorganisasjon innen rusfeltet sA?ker om kr 0,450 til A? dekke kostnader til individuell oppfA?lging i forhold til aktivisering og/eller arbeidstrening av rusavhengige. Bystyret har vedtatt A? ikke innvilge denne sA?knaden.
 15. Amathea, veiledning for gravide sA?ker om kr 0,100 mill. til driftsstA?tte. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,086 mill.
 16. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/stA?tteforening for mennesker med tvangslidelser sA?ker kr 0,030 mill. til driftstilskudd og stA?tte til informasjons og opplAi??ringstiltak. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,025 mill.
 17. Rus-Nett Rogaland sA?ker om kr 0,200 mill. til driftsstA?tte. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,164 mill.
 18. Stavanger DA?vesenter sA?ker om kr 0,300 mill. med bakgrunn i A?kte i lA?nns -og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,300 mill.
 19. LLH Rogaland-Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trans personer sA?ker om kr 0,130 mill. med bakgrunn i A?kte leie- og strA?mutgifter. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,094 mill.
 20. LPP ai??i?? Rogaland landsforeningen for pA?rA?rende innen psykisk helse sA?ker om kr 0,020 mill. til A? dekke utgifter til samling for LPP representanter i diverse brukerutvalg 2015. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,010 mill.
 21. Mental helse Stavanger sA?ker om kr 0,110 mill. i driftsmidler til A? dekke utgifter til tilbud til mennesker som sliter med sin psykiske helse. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,105 mill.
 22. Mental helse ungdom Stavangerregionen sA?ker om kr 0,050 mill. i driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted pA? Metropolis. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,040 mill.
 23. Norsk CA?liakiforening avdeling Rogaland sA?ker om kr 0,100 mill. til driftsstA?tte. Bystyret har vedtatt A? ikke innvilge denne sA?knaden.
 24. RA?de Kors Flyktningguide sA?ker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i A?kt aktivitet. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,250 mill.
 25. RA?de Kors Stavanger-nettverk etter soning sA?ker om kr 0,200 mill. til videre drift og utvikling av aktiviteten. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,095 mill.
 26. Stiftelsen PA?rA?rende Senteret sA?ker om kr 2,000 mill. for A? kunne opprettholde nA?vAi??rende drift med fire stillinger og stor pA?gang av nye brukere. Bystyret har vedtatt A? innvilge 1,232 mill.
 27. Det finnes en egen sA?knadsprosess knyttet til midlene for Barne- og ungdomskontakt. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,300 mill.
 28. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning sA?ker om kr 0,193 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,193 mill.
 29. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene sA?ker om kr 0,153 mill. til gjennomfA?ring av Schizofreniuken. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,153 mill.
 30. Tjensvoll menighetsdagsenter sA?ker om tilskudd kr 0,020 mill. i lA?nns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,020 mill.
 31. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger sA?ker om kr 0,381Ai??mill., som utgjA?r 50Ai??% av organisasjonens budsjettforslag for 2015. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,290 mill.
 32. Kreftomsorg Rogaland (KOR) sA?ker om driftsstA?tte kr 0,600 mill. Bakgrunnen er A?kt volum og etterspA?rsel. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,254 mill.
 33. KIA sA?ker om kr 0,500 mill. til utvidet aktivitet. Det gjelder kostnader til undervisningslokaler, flerkulturelle middager, forebyggende helsearbeid, sprA?ktrening, kursing, tilrettelegging for integrering og relasjonsbygging og samarbeid med lokale. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,204 mill.
 34. Prosjekt 60+ Skipper Worse sA?ker om kr 0,428 mill. til fysisk trening for eldre.Ai??Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,428 mill.
 35. Studentsamskipnaden i Stavanger UIS. SA?ker om permanent driftsstA?tte pA? kr 0,150 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,150 mill.
 36. RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon sA?kte om kr 0,080 mill. for stA?tte til brukermedvirkning i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge 0,040 mill.
 37. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretAi??rer. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 7,997 mill.
 38. Midlene knyttet til sosialt/helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen sA?knadsprosess. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,430 mill.
 39. Funkis Huset Sandnes sA?kte om kr 0,200 mill. til drift med bakgrunn av hA?ye bruker- og besA?kstall fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge denne sA?knaden med kr 0,090 mill.
 40. Frelsesarmeens gatefotball sA?kte om kr 1,100 mill. til A? drive og videreutvikle aktivitetstilbud for de vanskeligstilte i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,100 mill.
 41. Senter for spiseforstyrrelser sA?ker om kr 0,260 til A? opprettholde dagens drift, samt A? kunne mA?te det A?kende behovet i distriktet. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,165.
 42. STL -Stavanger samarbeidsrA?det for Tros og livssynssamfunn sA?ker om kr 0,075 til driftsstA?tte til aktiviteter og lA?nn deltidsstilling koordinator. Bystyret har vedtatt A? ikke innvilge denne sA?knaden.
 43. Veiledningssenteret for pA?rA?rendesA?ker om kr 0,200 til videre drift av lavterskeltilbud for pA?rA?rende av rusmiddelavhengige, fengsels innsatte og personer som er i kontakt med politiet. Bystyret har vedtatt A? ikke innvilge denne sA?knaden.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

 1. Stavanger kommune fatter vedtak om tilskudd for 2015 basert pA? det nye regelverket (regnskapsmodellen). Dette innebAi??rer at kommunen skal bruke regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra to A?r tilbake (2013) for A? beregne tilskuddssatsen. Tallene skal oppjusteres med anslaget pA? pris- og lA?nnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2014 og 2015, og justeres for endringer i foreldrebetalingen. I tillegg utbetaler kommunen nasjonalt beregnet kapitaltilskudd som publiseres av Telemarksforskning i november 2014. Etter at tilskuddssatsene er regnet ut, gis tilskuddet basert pA? barnetallet for 2015 i de ikke-kommunale barnehagene.

Ai??BymiljA? og utbygging

 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. SA?knadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 8,450 mill.
 2. Det er en A?kning i tilskuddet til Stavanger Ishall med kr 0,180 mill. i forhold til 2014. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 4,375 mill. i trA?d med inngitt avtale.
 3. Stimulering og stA?tte til dugnadsinnsats i lokalmiljA?ene. SA?knadene behandles i kommunalstyret BMU sammen med A?rsprogrammet BMU. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,682 mill.
 4. StA?tte til private lekeplasser. Bystyret har vedtatt A? fjerne tilskuddet pA? kr 0,464 mill.
 5. JAi??ren friluftsrA?d. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til JAi??ren friluftsrA?d skulle indeksreguleres A?rlig med bakgrunn i A?kt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet A?kning i forhold til 2014 pA? totalt kr 0,147 mill. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,664 mill.
 6. Ryfylke friluftsrA?d. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til JAi??ren friluftsrA?d skulle indeksreguleres A?rlig med bakgrunn i A?kt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet A?kning i forhold til 2014 pA? totalt kr 0,147 mill. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,664 mill.
 7. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt A? bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130Ai??754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres A?rlig med bakgrunn i A?kt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,690 mill.
 8. Stavanger sentrum AS. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,900 mill.
 9. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lA?nnsutgifter for miljA?arbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,300 mill.
 10. Kompensasjon for idrettslags bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,032 mill.
 11. Medlemsavgift i verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,072 mill.
 12. I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslA?s det avsatt kr 2,500 mill. hvert A?r i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 2,500 mill.
 13. Reservekonto idrett. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,700 mill.

Kultur og byutvikling

 1. MUST ai??i?? Museum Stavanger sA?ker om kr 17,484 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnA?kkel er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i dette belA?pet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, A?kt tilskudd til barnemuseet pA? kr 0,600 mill., bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum pA? kr 0,600 mill., kr 0,450 mill. til utviklingsprosjekt for museumsanleggene i MusAi??gaten og 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster hA?sten 2012. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 16,766 mill.
 2. JernaldergA?rden sA?ker om kr 0,300 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,141.
 3. Norsk Oljemuseum sA?ker om kr 2,200 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 2,063 mill.
 4. Utvandrersenteret sA?ker om 0,530 kr. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,330 mill.
 5. Rogaland Kunstsenter sA?ker om kr 1,226 mill. i driftstA?tte fra Stavanger kommune. Senteret sA?ker ogsA? Rogaland fylkeskommune om stA?tte. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,853 mill.
 6. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I fA?lge avtalen skal kommunen gi Tou Scene et A?rlig A?konomisk vederlag pA? kr 2,852 mill.
 7. Kunstskolen i Rogaland sA?ker om kr 0,519 mill. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,504 mill.
 8. Filmkraft Rogaland. SA?ker om kr 1,830 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 1,530 mill.
 9. Veteranskipet Rogaland sA?ker om kr 0,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,293 mill.
 10. Rogaland Teater sA?ker om kr 17,904 mill. fra Stavanger kommune. Tallet inkluderer kr 1,254 mill. som er Stavanger kommunes faste tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Driftstilskuddet som er bevilget fra kommunen for 2015 inkluderer ogsA? en andel av finansieringskostnader til ny rA?mningsvei til Intimscenen. I driftstilskuddet fra staten for 2015 er kr 1,000 mill. A?remerket finansieringskostnader FordelingsnA?kkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. I tillegg foreslA?r rA?dmannen A? bevilge kr 1,000 mill. til prosjekt sceneskifte. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 18,484 mill.
 11. Stavanger Symfoniorkester sA?ker om kr 22,727 mill. fra kommunen for 2015. FordelingsnA?kkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er henholdsvis 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 22,699 mill.
 12. Norsk Lydinstitutt sA?ker om i alt kr 2,452 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet mA? reguleres iht. inngA?tt bindende avtale. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 2,419 mill.
 13. Star ai??i?? Stavanger Rock sA?ker om kr. 0,800 mill. fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,600 mill.
 14. Stavanger kunstforening sA?ker om kr 2,5 mill. i tilskudd for 2015. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,861 mill.
 15. Frida Hansens hus sA?ker om kr 0,223. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,223 mill.
 16. Tilskuddsposten omfatter A?rlig stA?tte til festivaler og stA?rre arrangement, A?rlig stA?tte til kulturarrangA?rer, A?rlig stA?tte til ensemble, samt stA?tte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkluder internasjonal kulturformidling og vennskapsby-samarbeid. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 7,000 mill.
 17. Driftstilskudd til kor og korps sA?kes gjennom eget sA?knadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. SA?knadsfristen annonseres. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,442 mill.
 18. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner sA?kes gjennom eget sA?knadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. SA?knadsfristen annonseres. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,283 mill.
 19. Driftstilskudd til voksenopplAi??ring sA?kes gjennom eget sA?knadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt for kommunalstyret for kultur og idrett. Tilskuddsordninger har liten etterspA?rsel. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,028 mill.
 20. Kulturtiltak og dagsturer for eldre. Ordningen annonseres og sA?kes gjennom eget sA?knadsskjema. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,050 mill.
 21. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgA? hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, og kunstkuratorstipend) og hvem som kan sA?ke pA? hva. Det skal presiseres at en eventuell tildeling av de ulike typene stipend A?rlig vurderes med utgangspunkt i mottatte sA?knader. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,350 mill.
 22. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,050 mill.
 23. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 3,100 mill. for 2015.
 24. Tilskuddsordningen omfatter stA?tte til A?vingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter som f.eks. Grafisk Verksted, m.m. Tilskuddsordningen er en oppfA?lging av hovedinnsatsomrA?det «En attraktiv by for kunstnere» i kommunedelplanen for kunst og kultur, samt «produksjonslA?ftet» i kulturarenaplanen, jf. KKI-sak 69/13. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,850 mill.
 25. Tilskuddsordningen omfatter stA?tte til formidling av kunst etter sA?knad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland.

Diverse tilskudd

 1. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) sA?ker om kr 0,200 mill. til kurs og Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,181 mill.
 2. PETRAD, stiftelse under Oljedirektoratet sA?ker om kr 0,210 mill. til finansiering av utenlandsk deltaker pA? PETRAD sitt A?tte ukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD sA?ker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formA?l. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,190 mill. til dette formA?let
 3. Gladmatfestivalen sA?ker om totalt kr 1,214mill. Bystyret har vedtatt A? bevilge krAi??1,153 mill. for 2015.
 4. Studentersamfunnet Folken sA?ker om kr 0,920 mill. til driftstilskudd Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,675 mill.

Medlemsavgift/Kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,230 mill.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrA?s folketall i Stavanger (per 01.01.2014 ai??i?? 130Ai??754 personer). Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 2,746 mill.
 3. Medlemsavgift for NordsjA?veien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrA?s regulering for medlemsavgifter.
 4. Norsk Pasientskadeerstatning antyder at erstatningsutbetalingene pA? landsbasis vil vAi??re pA? om lag kr 130,000 mill. i 2015. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 3,500 mill.
 5. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) sA?ker om kr 5,15 per innbygger i 2015. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,649 mill.

Kommunalt rA?d/komite/TV-aksjon

 1. EldrerA?det. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,513 mill.
 2. Funksjonshemmedes rA?d. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,033 mill.
 3. InnvandrerrA?det. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,033 mill.
 4. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (per 01.01.14 ai??i?? 130Ai??754 personer) i 2015. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,131 mill.
 5. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 per innbygger i Stavanger kommune (per 01.01.14 ai??i?? 130Ai??754 personer) i 2015. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,066 mill.
 6. 17.mai komite. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,700 mill.
 7. Kirkelig dialogsenter. Kirkelig dialogsenter sA?ker for 2015 om tilskudd pA? kr 0,450 mill. Bystyret har vedtatt A? innvilge kr 0,400 mill.

Andre reservekonti

 1. RA?dmannen kan gi tilskudd pA? inntil kr 0,100 mill. fra rA?dmannens disposisjonskonto etter sA?knad fra humanitAi??re organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Hvert halvA?r orienteres kommunalutvalget om bruken av midlene. Tilskudd til WECP viderefA?res ikke i 2015, mens A?kte medlemsavgifter og kontingenter reduserer rA?dmannens disposisjonskonto. Tilskudd til TV-aksjonen i bydelene, kr 0,066 mill. bevilges fra denne konto. Disponibel ramme til behandling av lA?pende sA?knader pA? denne kontoen blir i 2015 kr 1,190 mill.
 2. Tilskudd fra ordinAi??r reservekonto kan sA?kes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. SA?knadene behandles av formannskapet. Vedtatte tiltak for 2015 er opplistet i tabellen. Viser ogsA? til kapittel 3.8.3 i Handlings- og A?konomiplanen 2015-2018, linje 14. Disponibel ramme til behandling av sA?knader pA? ordinAi??r reservekonto blir i 2015 kr 4,200 mill., inkludert kr 1,000 mill. til nAi??ringsfondet.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.

Gå til 2 Hovedoversikter og driftsrammer Gå til 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger