Rådmannens forslag 10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

Budsjettskjema 1A – driftRegnskap 2013Budsjett 2014Budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 990 9004 986 9005 053 0005 126 1005 201 900
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 522 9911 606 3001 640 5001 656 7001 672 500
Skatt på eiendom159 315160 000161 000174 000188 800188 800
Andre direkte eller indirekte skatter----00
Andre generelle statstilskudd134 134139 284126 983125 933124 033124 033
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 813 1756 881 1836 993 4337 095 6337 187 233
Renteinntekter og utbytte394 953385 285380 488420 079420 379453 920
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 257-----
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870295 856304 461338 987330 402359 756
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992-----
Avdrag på lån353 032376 410325 900347 800345 000352 000
Netto finansinnt./utg.-201 684-286 981-249 873-266 708-255 023-257 836
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger106 33635 006----
Til bundne avsetninger80 537-----
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk15 5067 763----
Bruk av ubundne avsetninger77 01562 051----
Bruk av bundne avsetninger85 09185 35615 65612 8425 2214 900
Netto avsetninger-9 260120 16415 65612 8425 2214 900
Overført til investeringsbudsjettet143 41870 509104 400190 000209 000294 900
Til fordeling drift6 187 6026 575 8496 542 5666 549 5676 636 8316 639 397
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 8396 575 8496 542 5666 549 5676 636 8316 639 397
Mer/mindreforbruk7 763-----
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 10:52.