Rådmannens forslag 12.1.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet
Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet
Prisen er kr 3,20 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

 

Avløp

a) Ubebygde eiendommer
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet
Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet
Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

Denne siden ble sist oppdatert 20. October 2014, 15:12.