Rådmannens forslag 12.10.3 Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering
Areal fra 0 – 100 m²kr 7 300
Areal fra 101 – 150 m²kr 9 400
Areal fra 151 – 250 m²kr 12 400
Areal fra 251 – 500 m²kr 15 500
Tabell 12.20 Gebyr for grensejustering
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²kr 16 700
Areal fra 251 – 1000 m²kr 19 800
Tabell 12.21 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:07.