Rådmannens forslag 12.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkterkr 3 600 + mva.
For overskytende grensepunkter, pr. punktkr 500 + mva.
Tabell 12.25 Gebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:18.