Rådmannens forslag 12.10.7 Privat grenseavtale

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 7 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 1 700
Tabell 12.27 Gebyr ved privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:19.