Rådmannens forslag 12.10.9 Betalingstidspunkt

Rådmannen foreslår at gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

 

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 10:14.