Rådmannens forslag 12.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Rådmannen foreslår at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 3,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2015:

AktivitetPris 2014Foreslått pris 2015Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 530+ eventuell
instrumentleie
3 600+ eventuell
instrumentleie
70
Musikk fra livets begynnelse3 1303 20070
Musikklek 3-4-5 år3 1303 20070
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 0303 300270
Kulturskolekor2 9003 200300
Lørdagsskolen instrument6 3407 200860
Barnedans (nybegynnere)2 9003 200300
Dansepartier med 45-60 min. pr. uke3 3503 600250
Dansepartier med 75 min. per uke3 7003 600-100
Dansepartier med 90 min. per uke3 9603 600-360
Talentklasse dans5 9806 700720
Bilde og visuelt/fotobehandling3 7503 82070
Drama/teater3 750 inkludert
materiell
3 820 inkludert
materiell
70
Drama/teater voksen7 5807 5800
Samspill1 1601 20040
Tabell 12.12 Elevkontingent i Stavanger kulturskole 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 10:05.