Rådmannens forslag 12.8.1 Betaling for langtidsopphold

Langtidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 500 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 500 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Maksimalsatsen foreslås økt med 5 % til kr 38 220 per måned fra 1.1.2015.

Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 09:09.