Rådmannens forslag 12.8.7 Betaling for dagsenteropphold

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2015.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 77, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 5 % til kr 46 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 81 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider blir:

NettoinntektPris per opphold
Under 2G (0–176 740)123
Over 2G (>176 740)158
Tabell 12.13
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 14:32.