Rådmannens forslag 12.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Prisen foreslås økt med 3 % opp til nærmeste 5-krone fra 1.1.2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 185 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 185 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2015:

NettoinntektMånedssats
Under 2G (0–176 740)185 inkl. ev praktisk bistand
2G–3G (176 740–265 110)271
Over 3G (>265 110)541
Tabell 12.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

Maksimal betalingssats for husstander med nettoinntekt under 2G er justert i tråd med endringer i forskrift.

Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 14:37.