Rådmannens forslag 2.1.4 Styringsindikatorer

Befolkningsutvikling
Mål / strategierIndikatorRetning
Dekke boligbehovet – antall og størrelse Tilrettelegge for flere boligerAntall ferdigstilte boliger Boliger i godkjente, men ikke realiserte planer.Minst 1250 pr år Overvåke boligreserve
Balansert befolkningssammensetning i ulike byområderIndikatorer fra levekårsundersøkelsene Befolkningsstatistikk for bydeleneOvervåkning
Attraktivt botilbud til barnefamilieneFlyttebalansen i regionen BoligmarkedsindikatorerOvervåkning
Tabell 2.2 Styringsindikatorer, befolkningsutvikling
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 12:45.