Rådmannens forslag 4.1.3 Ai??rsgebyrer

Vann

a) UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per A?r.

b) FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 4,15 per m2 brutto gulvareal per A?r.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET
Prisen er kr 3,20 per m3 mA?lt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmA?ler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

AvlA?p

a) UBEBYGDE EIENDOMMER
Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per A?r.

b) FASTLEDDET
Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per A?r.

c) DET MENGDEVARIABLE LEDDET


Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.