Rådmannens forslag 4.1.5 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2418,00 + kr 2,25 per m2 brutto gulvareal.

AvlA?p

Gruppe I kr 41,12 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avlA?p samt ledninger til feltet.

Gruppe II kr 101,50 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III kr 200,80 per m2 brutto gulvareal

  1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremfA?ring av offentlig avlA?p gis tilknytningsmuligheter til denne.
  2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avlA?p, og som ikke er pA?lagt refusjon for dette.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.