Rådmannens forslag 4.5.3 Funksjonshemmede

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter Ai?? 5-7 har rett til A? fA? denne hjelpen gratis.

  • Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinAi??r barnehager.
  • Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp nA?r oppholdstiden til sammen er 45 timer.
  • Foreldrene fA?r enkeltvedtak om fratrekk i foreldrebetaling etter Ai?? 5-7.
  • Vedtaket kan omgjA?res dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i lA?pet av A?ret.



Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:08.