Rådmannens forslag 4.6.2 Fiks Ferigge Ferie

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom «Fiks Ferigge Ferie» og SFO på enkeltskoler. Prisen er på kr 1 700 per uke i 2015. Barn som kan benytte seg av tilbudet i «Fiks Ferigge Ferie» får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:06.