Rådmannens forslag 4.7 Elevkontingent i stavanger kulturskole 2015

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 3,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2015:

AktivitetPris 2014Vedtatt pris 2015Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 530+ eventuell instrumentleie3 600+ eventuell instrumentleie70
Musikk fra livets begynnelse3 130 3 20070
Musikklek 3-4-5 år3 1303 20070
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 0303 300270
Kulturskolekor2 9003 200 300
Lørdagsskolen instrument6 3407 200 860
Barnedans (nybegynnere)2 9003 200300
Dansepartier med 45-60 min. pr. uke3 3503 600250
Dansepartier med 75 min. per uke3 7003 600−100
Dansepartier med 90 min. per uke3 9603 600 −360
Talentklasse dans5 9806 700 720
Bilde og visuelt/fotobehandling3 7503 820 70
Drama/teater3 750 inkludert materiell3 820 inkludert materiell70
Drama/teater voksen7 5807 5800
Samspill1 1601 20040
Tabell 4.13 Kontigentsatser
Last ned tabelldata (Excel)

 Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Denne siden ble sist oppdatert 15. January 2015, 18:07.