Rådmannens forslag 4.8.11 Arbeidsreise

Transport ”arbeidsreise” er foreslått økt fra kr 21 til kr 22 per tur fra 1.1.2015.

Denne siden ble sist oppdatert 12. January 2015, 12:17.